Höstens distanskurserAlla kurser har 7 lektioner om inget annat anges.
Du kan börja när du vill och läser i egen takt.
Kurserna är helt på distans.
Vi använder oss av First Class i Folkbildningnätet.

Kom igång och skriv! Nivå 1 och 2
Kursen för dig som vill rivstarta! Dagligt skrivande per e-post i sex veckor. Inga prestationskrav, vi fokuserar helt på skrivarlusten. Samtidigt lär du dig några av grunderna i skrivandets struktur och hantverk.
Respons från handledaren efter kursens slut, via telefon eller e-post.
Kursledare: Kerstin Dahlén

Författarverkstad nivå 1
Den här är kursen för dig som vill skriva berättelser! Kursen hjälper dig att finna berättarglädje, ger dig tillgång till skrivarhantverket och lär dig att se dina texter med nya ögon. Kursen är upplagd kring sju teman (t.ex. språk och drivkraft) och på varje tema skriver du en inlämningstext. Denna text får sedan respons från en erfaren handledare som följer dig under hela kursen.
Kursledare: Jenny Bäfving

Författarverkstad nivå 2
Här läser vi flera noveller och analyserar dem, för att på så sätt lära oss mer om vårt eget skrivande.
Obs! 2:an kan inte läsas separat, man måste ha gått 1:an. Den som skrivit mycket själv eller gått annan novellkurs kan däremot hoppa direkt på 3:an, men då vill vi ha ett personligt brev innan vi tar oss an det.
Kursledare: Jenny Bäfving

Författarverkstad nivå 3
Kursledaren följer utvecklingen av deltagarens texter och har därför inga färdiga lektioner upplagda.
Eftersom novellkursen på nivå 3 bygger på elevens eget projekt är varje uppgift till eleven individuellt utformad.
Kursens mål: att arbeta fram en längre text/novell, alternativt lägga grunden till en novellsamling.
Kursledare Jenny Bäfving

Upptäck poesin!
Målet med den här kursen är att skriva dikter genom att aktivt undersöka olika former av poetiskt skrivande: metoder, infallsvinklar, grepp, teman, perspektiv . Genom kursen får du hjälp med att upptäcka hur dina texter kan bli mer intressanta och levande. Du får övningar, exempel och inspiration för att hitta din egen röst i skrivande. Kursen läses individuellt men du har stor möjlighet att samarbeta med övriga deltagare.
Kursledare:Sara Hallström

Skriv om ditt liv
Vi är många som längtar efter att dela med oss av våra livshistorier! Här får du hjälp att i viss mån strukturera dina berättelser så att andra kan ta del av dem: du kan pröva dagboksform, diktform, berätta i tredje person, brevform etc. Aktiv respons från ledaren.
Kursledare Jenny Bäfving

Skriva för läkedom
Under livet upplever vi ibland avgörande förändringar som påverkar våra liv starkt. Det kan handla om sjukdom, olycka, arbetslöshet, förlusten av en nära person eller något annat som vi inte kunnat påverka.
Här skriver du om en livsupplevelse som påverkat ditt liv, kanske om kamp, sorg och svårigheter. Då du skriver sätter du ord på dina upplevelser och finner därmed en möjlighet att förstå ditt liv medan du skriver.
Du kan skriva på precis det sätt du själv väljer, t ex i dagboksform, i novellform eller i diktform. Du väljer själv ditt sätt att uttrycka dig.
Kursledare: Maud Deckmar

Nå ut med ditt budskap
Den här kursen är till för dig som vill få fason på dina texter i det dagliga livet och framför allt i arbetet. Kanske skriver du rapporter, e-brev eller texter för webben? Här får du lära dig hur du når ut till läsaren, skapar en bättre läsupplevelse och undviker den stelbenta, byråkratiska stilen. Du lär dig att använda rubriker och struktur så att textens budskap når fram. Dessutom får du tips om hur du kommer igång att skriva och hur du skriver korrekt.
Kursledare: Jenny Forsberg

Ge ut din egen bok
Den här kursen ger en grundlig genomgång i egenutgivningens ädla konst. Vi går igenom de olika alternativen som finns på marknaden men diskuterar också sättning, korrektur, layout och bokformat. Sedan tittar vi på kostnader, regler, F-skatt, ISBN-nummer och marknadsföring. Målet är att du ska få en fullständig bild av egenutgivning, ett publiceringssätt som växer.
En djuplodande kurs i hur du blir både författare, förläggare och försäljare på en och samma gång!
Kursledare: Ulf Diktonius


Skriva romaner för veckotidningar
Romaner eller "följetong" är vad veckotidningarna numera söker.
Du lär dig skapa en längre historia på fyra avsnitt och att verkligen
utveckla konflikter och karaktärer. Du lär dig att skriva säljande och
engagerande för att hålla läsarens intresse vid liv tills nästa avsnitt.
Säljer du en följetong har du tjänat in mer än kurspriset. Läraren är författare av både veckotidningsnoveller och följetong.
10 lektioner.
Kursledare: Jenny Bäfving


Skriva journalistik, nivå 1 och 2
Kursen behandlar olika typer av nyhetstexter och ger
grundläggande kunskaper i hur det journalistiska språket ser ut. Du får
träna dig på att skriva nyhetsartiklar, vinkla och hitta nyheter. I
grundkursen behandlas även reportaget. Fortsättningskursen fördjupar och tar även upp områden som krönikeskrivande och debattartiklar, med mera. Du lär dig det journalistiska hantverket från grunden. Kursen behandlar olika typer av nyhetstexter.
Kursledare: Benedikta Cavallin

Här kan du få mer information om kurserna och deras upplägg.
För anmälan, på in i formulären här eller ring kontoret 031/19 25 30.