Närmare kursbeskrivningar

Falkens författarskola, hösten kurser på distans 2010

Sedan starten i början av 2000-talet har nästan 1000 elever gått våra skrivarkurser på distans och på Falkgatan i Göteborg. Flera av dem har blivit publicerade, många har fortsatt på våra övriga skrivarkurser, andra har gått vidare till högre författarutbildningar.
Flera av våra kursledare har publicerats: Jenny Bäfving, Benedikta Cavallin, Kerstin Dahlén,  Maud Deckmar, Ulf Diktonius, Jenny Forsberg och Sara Hallström.

I våra lokaler på Falkgatan 7 i Göteborg har vi även programförda kurser.
Läs om dem här.

Alla kurser är sju lektioner under max 6 mån om inget annat anges.

Anmälan och information: 031-19 25 30 eller ann-kristin.johansson@studieframjandet.se

Du kan också anmäla dig direkt i formuläret här.


Våra skrivarkurser är indelade i fyra olika områden: Skönlitterärt, Personlig utveckling, Praktiskt och Frilans


SKÖNLITTERÄRT


Kom igång och skriv! Nivå 1 och 2
Kursen för dig som vill rivstarta! Dagligt skrivande per e-post i sex veckor. Inga prestationskrav, vi fokuserar helt på skrivarlusten. Samtidigt lär du dig några av grunderna i skrivandets struktur och hantverk.
Respons från handledaren efter kursens slut, via telefon eller e-post.

Kursupplägg nivå 1
Lektion 1: Fantasiövningar, ordlekar.
Lektion 2: Om gestaltning. Övningar: Sinnesövningar (lukt, smak, ljud) , fantasiövningar.
Lektion 3: Om sinnesintryck. Övningar: stil & innehåll. Miljöbeskrivning, personbeskrivning.
Lektion 4: Om stil och innehåll. Övningar om miljö och personbeskrivning. Övningar och lekar.
Lektion 5: Om miljö och personbeskrivning. Övningar om liknelser och symboler.
Lektion 6: Om liknelser & symboler. Övningar om berättarperspektiv.
Lektion 7: Om berättarperspektiv. Slut på kursen.

Kursupplägg nivå 2
Lektion 1: Introduktion
Lektion 2: Vändpunkt. Början, mitten och slut.
Lektion 3: Konflikter
Lektion 4: Karaktärer
Lektion 5: Dialog
Lektion 6: Skriva generöst - skriva ekonomiskt
Lektion 7: Avslutning

Ledare: Kerstin Dahlén
Kerstin har tidigare lett distanskurser på Nordens folkliga akademi och är författare till två skönlitterära verk: Blå som människors längtan – en diktfantasi om Skagenmålarna (Warne, 1993) och Utsikt från ett cafébord – berättelser från Bräutigams konditori (Warne, 1995). 1550 kr/kurs


Författarverkstad nivå 1
Den här är kursen för dig som vill skriva berättelser! Kursen hjälper dig att finna berättarglädje, ger dig tillgång till skrivarhantverket och lär dig att se dina texter med nya ögon. Kursen är upplagd kring sju teman (t.ex. språk och drivkraft) och på varje tema skriver du en inlämningstext. Denna text får sedan respons från en erfaren handledare som följer dig under hela kursen.

Ledare: Jenny Bäfving
  1950 kr/kurs

Kursupplägg
Lektion 1 Kom igång!
Lektion 2 Skriv så det syns! Om bilder i skrivandet.
Lektion 3 Att ge liv. om att skapa trovärdiga karaktärer
Lektion 4 Vad är det som händer? Om handling och drivkraft i noveller
Lektion 5 Klipp och Klistra! Att omarbeta sin text
Lektion 6 Språket. Det som allt egentligen handlar om...
Lektion 7 Och nu då? Vad ska just du skriva om?


Författarverkstad nivå 2
Här läser vi flera noveller och analyserar dem, för att på så sätt lära oss mer om vårt eget skrivande.
Obs! 2:an kan inte läsas separat, man måste ha gått 1:an. Den som skrivit mycket själv eller gått annan novellkurs kan däremot hoppa direkt på 3:an, men då vill vi ha ett personligt brev innan vi tar oss an det.

Kursupplägg
Lektion 1. Komposition och rytm
Lektion 2. Konsten att ge bakgrundsinformation
Lektion 3. Allegorier, metaforer, liknelser och symboler
Lektion 4. Dialog
Lektion 5. Gestaltning
Lektion 6. Antydningar
Lektion 7. Toppen på isberget

Ledare: Jenny Bäfving
1950 kr/kurs


Författarverkstad nivå 3
Kursledaren följer utvecklingen av deltagarens texter och har därför inga färdiga lektioner upplagda.
Eftersom novellkursen på nivå 3 bygger på elevens eget projekt är varje uppgift till eleven individuellt utformad.
Kursens mål: att arbeta fram en längre text/novell, alternativt lägga grunden till en novellsamling.

Ledare: Jenny Bäfving
Jenny är frilansskribent med lång erfarenhet av att romaner och noveller för svenska veckotidningar. Just nu skriver hon på en bok om att skriva självbiografiskt. Hon är även lektör och bokrecenscent och håller flera skrivarkurser.
1950 kr/kurs


Upptäck poesin!
Målet med den här kursen är att skriva dikter genom att aktivt undersöka olika former av poetiskt skrivande: metoder, infallsvinklar, grepp, teman, perspektiv . Genom kursen får du hjälp med att upptäcka hur dina texter kan bli mer intressanta och levande. Du får övningar, exempel och inspiration för att hitta din egen röst i skrivande. Kursen läses individuellt men du har stor möjlighet att samarbeta med övriga deltagare.

Kursupplägg
Lektion 1: Berättarperspektiv, tidsperspektiv och gestaltning
Lektion 2: Associativt skrivande och sammansatta ord
Lektion 3: Metaforer, liknelser, symboler
Lektion 4: Inrim och ekfras
Lektion 5: Tilltal
Lektion 6: Detaljer, fiktion och miljö
Lektion 7: Form, disposition, omarbete

Ledare: Sara Hallström
Sara har skrivit 2 diksamlingar: ”Vi måste ha protein” och ”Rötter smälter” Båda är utgivna på Norstedts förlag.
1950 kr/kursPERSONLIG UTVECKLING


Skriv om ditt liv
Vi är många som längtar efter att dela med oss av våra livshistorier! Här får du hjälp att i viss mån strukturera dina berättelser så att andra kan ta del av dem: du kan pröva dagboksform, diktform, berätta i tredje person, brevform etc. Aktiv respons från ledaren.

Ledare: Jenny Bäfving
Jenny har publicerat åtskilliga novell- och romantexter för veckotidningar och skriver just nu på en bok om att skriva om sitt liv.
1950 kr/kurs


Skriva för läkedom
Under livet upplever vi ibland avgörande förändringar som påverkar våra liv starkt. Det kan handla om sjukdom, olycka, arbetslöshet, förlusten av en nära person eller något annat som vi inte kunnat påverka.
Här skriver du om en livsupplevelse som påverkat ditt liv, kanske om kamp, sorg och svårigheter. Då du skriver sätter du ord på dina upplevelser och finner därmed en möjlighet att förstå ditt liv medan du skriver.
Du kan skriva på precis det sätt du själv väljer, t ex i dagboksform, i novellform eller i diktform. Du väljer själv ditt sätt att uttrycka dig.

Kursupplägg
Lektion 1: Dina tankar om skrivprojektet. Inledning
Lektion 2: Att skriva om känslor – teman
Lektion 3: Hitta dina möjligheter - disposition, handling
Lektion 4: Din identitet – dina samband - att välja form för skrivandet
Lektion 5: Öppna din skrivkran – utveckling av detaljer, språk och rytm
Lektion 6: Att bearbeta känslor genom skrivande, självinsikter
Lektion 7: Dina texter - Redigering, avslut – och/eller vidareutveckling.

Ledare: Maud Deckmar
Maud har skrivit tre böcker om sonen som har grav utvecklingsstörning och autism. Hon arbetar också med föreläsningar, handledning och coaching med inriktning mot KBT (kognitiv beteendeterapi).
1950 kr/kursPRAKTISKTNå ut med ditt budskap
Den här kursen är till för dig som vill få fason på dina texter i det dagliga livet och framför allt i arbetet. Kanske skriver du rapporter, e-brev eller texter för webben? Här får du lära dig hur du når ut till läsaren, skapar en bättre läsupplevelse och undviker den stelbenta, byråkratiska stilen. Du lär dig att använda rubriker och struktur så att textens budskap når fram. Dessutom får du tips om hur du kommer igång att skriva och hur du skriver korrekt.
Som kurslitteratur använder vi boken  Tydliga texter. Snabba skrivtips och språkråd av Jenny Forsberg.. Boken ingår inte i kurspriset.


Kursupplägg
Lektion 1: Kom igång och skriv
Lektion 2: Skriv begripligt
Lektion 3: Undvik byråkratspråk
Lektion 4: Skriv korrekt och använd skiljetecken
Lektion 5: Strukturera din text
Lektion 6: Skriv på svenska + Vem bestämmer över språket?
Lektion 7 Var kan jag få hjälp?

Kursledaren är författare till boken ”Tydliga texter”, som används som kursmaterial.
Jenny är språkkonsult i svenska och har skrivit boken ”Tydliga texter” utgiven på Norstedts Akademiska förlag.
1950 kr/kurs


Ge ut din egen bok
Den här kursen ger en grundlig genomgång i egenutgivningens ädla konst. Vi går igenom de olika alternativen som finns på marknaden men diskuterar också sättning, korrektur, layout och bokformat. Sedan tittar vi på kostnader, regler, F-skatt, ISBN-nummer och marknadsföring. Målet är att du ska få en fullständig bild av egenutgivning, ett publiceringssätt som växer.
En djuplodande kurs i hur du blir både författare, förläggare och försäljare på en och samma gång!

Kursupplägg
Lektion 1: Vad vill jag med mitt författarskap? Egenutgivning vs bokförlag
Lektion 2: Jag har ett manus och vill ge ut det på eget förlag. Hur gör jag? Vi diskuterar ISBN, F-skattsedlar och andra verklighetsrelaterade tråkigheter.
Lektion 3: Dags att sätta igång. Vi funderar över olika format, stilspråk, layout eftersom det är roligast att göra boken själv.
Lektion 4: Hur sätter jag boken? PDF och annat.
Lektion 5: Nu är det dags att hitta tryckeri eller ett on-demand-företag. Vad får det kosta? Vill jag trycka en hel upplaga eller ge ut boken on-demand? Fördelar och nackdelar. Vad ingår i olika alternativ?
Lektion 6: Boken ges ut men vem läser den? Hur får jag människor att hitta min bok? Kortkurs i marknadsföring.
Lektion 7: Känslan av att hålla en bok i handen samt den stora avslutningen.

Ledare. Ulf Diktonius
Ulf har gett ut två böcker på eget förlag. Han har varit medförfattare och arbetar även som skrivarcoach.
1950 kr/kursFRILANSSom frilansjournalist och författare av kåserier, veckotidningsnoveller eller följetong finns det en chans att tjäna pengar på sitt skrivande.
Och säljer du en artikel, en krönika eller en följetong har du tjänat in kursavgiften.Skriva romaner för veckotidningar
Romaner eller "följetong" är vad veckotidningarna numera söker.
Du lär dig skapa en längre historia på fyra avsnitt och att verkligen
utveckla konflikter och karaktärer. Du lär dig att skriva säljande och
engagerande för att hålla läsarens intresse vid liv tills nästa avsnitt.
Säljer du en följetong har du tjänat in mer än kurspriset. Läraren är författare av både veckotidningsnoveller och följetong.
10 lektioner

Kursupplägg
Lektion 1: Analys av romantisk följetong: handling, konflikter, miljöer, karaktärer. Kom igång och skrivövningar!
Lektion 2: Föreläsning om följetongen idag. Kommersiellt berättande, utbudet, genrer. Svenskt vs anglosaxiskt. Skrivuppgifter
Lektion 3: Analys av spänningsföljetong: berättarteknik, planteringar, cliff-hangers, ledtrådar och villospår.
Lektion 4: Hitta din följetongsidé. Idébanken; de sju dödssynderna, myter, sagor, media. Intrig och inspiration.
Lektion 5: Dramats beståndsdelar: dramaturgi, treaktsstruktur, konflikter , vändpunkter, handling, hinder, mål.
Lektion 6: Miljö. Inledning. Karaktär. Hjältinnans resa. ”Carachter is plot”. Gestaltande.
Lektion 7: Effektivt berättande: stilistik, gestaltande, språk. Kortnovell.
Lektion 8: Skrivtekniker: perspektiv, berättarröst, tempus, dialog. Ton.
Lektion 9: Marknaden: hur skickar man? Hur ser marknaden ut? Strategier och marknadsföring. Format. Författarens checklista. Skriv ett eller två återstående avsnitt.
Lektion 10: Skriv klart följetongen. Respons från lärare och med elever på följetongen i dess helhet.

Ledare: Jenny Bäfving
Jenny har publicerat åtskilliga novell- och följetongstexter för veckotidningar. Hon är utbildad manusförfattare och arbetar även som lektör och recensent.
5750 kr/kurs


Skriva journalistik, nivå 1 och 2
Kursen behandlar olika typer av nyhetstexter och ger
grundläggande kunskaper i hur det journalistiska språket ser ut. Du får
träna dig på att skriva nyhetsartiklar, vinkla och hitta nyheter. I
grundkursen behandlas även reportaget. Fortsättningskursen fördjupar och tar även upp områden som krönikeskrivande och debattartiklar, med mera. Du lär dig det journalistiska hantverket från grunden. Kursen behandlar olika typer av nyhetstexter.

Kursupplägg steg 1
Lektion 1: Vad är journalistik? Vad kännetecknar en journalistisk text
och vad innebär det att vinkla en text?
Lektion 2: Journalistisk terminologi Olika begrepp och språklig utformning av en journalistisk text.
Lektion 3: Notiser Vad är en notis och hur skriver man en notis?
Lektion 4: Nyheter Hur värderar man en nyhet och var hittar man nyheter?
Lektion 5: Att skriva en artikel Hur lägger man upp en artikel, hur behandlar man citat, med mera.
Lektion 6: Personporträtt Konsten att skriva personporträtt.
Lektion 7: Reportage Vad skiljer ett reportage från en artikel. Hur skriver man reportage?


Kursupplägg steg 2
Lektion 1: Journalistiska skrivregler. Hur använder man sig vanligen av språket, vad finns det för skrivna och oskrivna regler?
Lektion 2: Vi fortsätter med att titta på journalistikens språk och vanligt ordbruk i tidningssvenskan. Vi tittar också lite grann på behandlingen av citat.
Lektion 3: Handlar om olika typer av artiklar och olika typer av journalistik. Hur man hanterar källor, samt etik och moral.
Lektion 4: Om konsten att göra intervjuer, att hitta rätt personer att intervjua och att ställa rätt frågor.
Lektion 5: Reportaget olika genrer, betydelsen av att röra sig mellan olika miljöer, växla mellan tempus, med mera.
Lektion 6: Handlar om att de texter som skrivs med ett mer
personligt tilltal, d v s kåserier, krönikor, debattartiklar, med mera.
Lektion 7: Om att frilansa. Vi går igenom vilka typer av medier det finns och hur man bär sig åt för att sälja en artikel. Hur villkoren ser ut, med mera.

Ledare: Benedikta Cavallin.
Benedikta är frilansjournalist inom radio och press.
1950 kr/kurs


Kurser IRL, på Falkgatan 7 i Göteborg:

Kom igång och skriv! Nivå 1 och 2  – kvällskurs

För dig som är nybörjare eller lider av skrivkramp. Här finns inget rätt eller fel – lusten och skrivglädjen är det viktiga! Vi jobbar med många, korta skrivövningar i snabb följd, för att släppa loss och komma igång.
Varje kurstillfälle har ett ganska fritt upplägg men under kursens gång tar vi upp några av skrivandets byggstenar: t ex dialog, miljöbeskrivningar och människoskildringar.  Frivilliga hemuppgifter.

På nivå 2 arbetar vi fram egna texter under cirkelns gång. Vi inleder alltid med korta uppvärmningsövningar och övergår sedan till lite mer specifika övningar. Liksom på nivå 1 är vår inställning skrivlust och en opretentiös inställning.
Förkunskaper: du ska ha gått ”Kom igång & skriv!” nivå 1 eller likvärdigt.

Nivå 1 tis start 15/9, sedan varannan vecka 18.15 – 20.45    7 ggr 1550:-
Nivå 2 tis start 7/9, sedan  varannan vecka  18.15 – 20.45    7 ggr 1550:-

Kursledare: Therese van Barneveld


Rita och skriv för barn 8-10 år

 Vi ritar och skriver varsin berättelse med hjälp av ledaren. Sedan skannar vi in bilderna och gör dokument som vi trycker upp på Vulkan. Målet är att varje deltagare ska kunna trycka och köpa sin egen inbundna bok.
Vi vänder oss till dig som har lust att uttrycka dig i ord och bild. usten och gllädjen är viktigare än spexiella förkunskaper.

Söndagar med start 12/9. 13.00 - 15.30  12 ggr   995 :-)

Kursledare: Therese van Barneveld


Anmäl dig till kurs i formulär här eller ring kontoret 031/19 25 30.